Søren Munk Skydsgaard

Søren Munk Skydsgaard

University Director

'Rektorsekretariatet', 'Rektoratet'
Nørregade 10
1165 København K

Phone: +4535320771
E-mail: ssk@adm.ku.dk